عشق و محبت

اگر این همیشگی بودنت همیشه پا بر جا بماند... دیگر از هیچ چیز هراسی نخواهم داشت!!!گریـــه کــن بشیــــــن عکــس عشقـــتو ببیــــــــن

ولی جـــــــــای گله نیــــــست

عاشقـــــــــی یعنی همیـــــــن

حــــــق داری بهونـــه از هر چیـــزی بگیـــــــــری

ولــــی حــــق نـــداری بــــری...
 
%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%

دلــــم مـــی خـــواد وقتـــی پیر شـــدمـــــ و دختـــرم ازمــــــ پــــرسید
 عـــشقت کـــی بــــود ،؟
 بتونــــم بــــا دستــــم بــــه اتــــاق اشاره کنــــم و بــــگم : اونـــجا نشسته...
 
 
 
135972507394772.jpg
 
همه رابطه ها با جمله " تو با بقیه فرق داری " شروع می شه...
وبه جمله " تو هم مثل بقیه ای " ختم می شه....
 

تاريخ جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲سـاعت 11:47 نويسنده nazi jooon| |

miss-A